Kit Autoconsum Fotovoltaic (sense excedent en coberta – tipus 120Kwp-100Kwn)

1.419,16 /mes (*)
En 84 quotes

 

Quins serveis s’inclouen en la quota?

• Seguro a todo riesgo e instalación (*)
• Gestión de compras y entrega con proveedores
• Gestión de siniestros
• Proyecto visado por técnico competente
• Coordinación de riesgos laboraless
• Legalización de la instalación con empresa distribuidora y Ministerio de Industria, Energía y Turismo
• Dirección de obra
• Obra civil, tasas, licencia de obras, costes suministradora eléctrica
• Mantenimiento
• Para instalaciones distintas a la estándar se hará un presupuesto a medida

 

Categoria:

Descripció

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

 • Tipus: Coberta Coplanar
 • Potència: 116,20kW
 • Mòduls: 280 panells Canadian Solar model HiKu-CS3W 415P de 415W o equivalent
 • INVERSORS: 1 u. Ingeteam Ingecon 100 TL PRO o equivalent
 • Estructura d’alumini per fixació de mòduls FV
 • Connexió: Baixa tensió 3×230/400V
 • Monitorització: Remota, control de producció i estat funcionament
 • Superfície en coberta requerida: 700 m2.

MANTENIMENT

 • Neteja anual de panells FV per mitjans mecànics o manuals
 • Accions preventives + estudis termogràfics mitjançant càmera termogràfica d’alta definició
 • Programari especialitzat en monitoratge d’instal·lacions fotovoltaiques
 • Informe tècnic anual de manteniment
 • Propostes de millores anuals en costos energètics