Rènting Agrícola

Rènting Agrícola

Solució enfocada al sector Agroalimentari, amb el principal objectiu de fomentar la renovació de tecnologies i equipament, en un sector en contínua evolució, i que per tant necessita noves fórmules de finançament.

T’oferim l’ajuda tècnica necessària a través d’una àmplia xarxa de col·laboradors, i et presentem propostes de finançament d’acord a les teves necessitats.

Perquè va dirigit a clients com tu:

L’activitat principal està orientada a l’agricultura, ramaderia i altres activitats econòmiques d’aquest sector, i que necessita disposar de les solucions tècniques més avançades.

Posem a la teva disposició solucions integrals que comporten la supervisió i gestió de tot el projecte amb proveïdors de referència en el mercat.

Les nostres ofertes

Què ens

ofereix?

El Rènting agrícola ofereix els següents serveis:

  • Arrendament d’equips elegits. El termini del lloguer oscil·la entre 24 i 84 mesos.

  • Elimina els riscos d’obsolescència tecnològica, podent renovar-los i adaptar-los als futurs canvis.

  • La quota pot computar com a despesa corrent, de manera que no immobilitza ni consumeix recursos financers, que poden dedicar-se a altres inversions.

  • Es simplifica la gestió comptable. Millora la planificació i el control de la despesa.

  • Una sola quota inclou el lloguer dels actius i serveis associats. Estalvia temps, processos i costos de gestió associats a l’adquisició, contractació i manteniment dels equips.

  • Quota fiscalment deduïble..

Quins

serveis

inclou el

Rènting?

El Rènting agrícola inclou:

  • Gestió de compres i proveïdors.

  • Assegurança dels béns.

  • Gestió de sinistres i atenció a client.

  • Manteniment a través d’una àmplia xarxa de col·laboradors.

Quins avantatges ofereix?

Solució completa

 • Personal especialitzat que assessora sobre els tipus d’equipament més adequats, així com opcions de millora i implantació.
 • Gestió de compres i proveïdors d’equipament.

Avantatges financers

 • No consumeix recursos propis.
 • Sense desemborsaments inicials.
 • Optimitza tresoreria: quota / mes.

Simplicitat

 • Externalitza la gestió de compra amb els teus proveïdors.
 • Una sola quota que engloba els diferents serveis vinculats al bé.