Rènting Informàtic i tecnològic

Rènting Informàtic i tecnològic

El Rènting tecnològic és la solució idònia per abordar les inversions necessàries en IT sense haver de realitzar cap desemborsament inicial. L’evolució de la tecnologia requereix de l’existència d’un producte flexible que permeti a les empreses una contínua adaptació als canvis, amb els següents avantatges::

Amb la renovació tecnològica desapareix el risc d’obsolescència. Disposa en cada moment de la tecnologia òptima per la teva companyia.

Tot inclòs en una sola quota: Hardware, Software , instal·lació i assegurança dels equips. Es simplifica la gestió dels actius i s’eliminen les obligacions de gestió per al reciclatge dels equips a la fi del contracte.

Facilita el control del teu pressupost optimitzant la teva tresoreria. El rènting no consumeix línies de crèdit pel que pots dedicar-les íntegrament a atendre les inversions relacionades amb l’activitat de la teva empresa.

La renovació tecnològica contribueix a mitigar aquest risc d’inversió significatiu, podent disposar en cada moment de la tecnologia òptima per la teva companyia.

El cost del teu equipament informàtic no està composat exclusivament pel preu de l’equip. S’han de tenir en compte el seu manteniment, gestió, i fins i tot destrucció ecològica. 

T’oferim l’ajuda tècnica necessària a través d’una àmplia xarxa de col·laboradors, i et presentem propostes de finançament d’acord a les teves necessitats.

Perquè va dirigit a clients com tu:

Que necessita disposar de l’últim en tecnologia, sense incórrer en un major endeutament, i amb la flexibilitat de poder actualitzar equips quan ho pugui necessitar.

Posem a la teva disposició solucions integrals que comporten la supervisió i gestió de tot el projecte amb proveïdors de referència en el mercat.

Què ens
ofereix?

El Rènting tecnològic ofereix els següents serveis:

  • Arrendament d’equips escollits. El termini del lloguer oscil·la entre 12 i 60 mesos..

  • Elimina els riscos d’obsolescència tecnològica, podent renovar-los i adaptar-los als futurs canvis..

  • La quota pot computar com a despesa corrent, de manera que no immobilitza ni consumeix recursos financers, que poden dedicar-se a altres inversions. Es simplifica la gestió comptable

  • Millora la planificació i el control de la despesa. Una sola quota inclou el lloguer dels actius i serveis associats..

  • Estalvia temps, processos i costos de gestió associats a l’adquisició, contractació i manteniment dels equips.

  • Quota fiscalment deduïble.

Quins
serveis
inclou el
Rènting?

El Rènting tecnològic inclou:

  • Gestió de compres i proveïdors.

  • Assegurança dels béns.

  • Gestió de sinistres i atenció a client.

  • Manteniment a través d’una àmplia xarxa de col·laboradors.

Quins avantatges ofereix?

Solució completa

 • Personal especialitzat que assessora sobre els tipus d’equipament més adequats, així com opcions de millora i implantació.
 • Gestió de compres i proveïdors d’equipament.

Avantatges financers

 • No consumeix recursos propis.
 • Sense desemborsaments inicials.
 • Optimitza tresoreria: quota / mes.

Simplicitat

 • Externalitza la gestió de compra amb els teus proveïdors.
 • Una sola quota que engloba els diferents serveis vinculats al bé.